Colaborări

Colaborare cu autorităţile locale DGETS, Primaria mun. Chișinău instituţiile de învăţământ secundar general din municipiu Chișinău, cu mass-media locală (Redacția revistei „Odoraș”, redacția ziarului ”Komsomoliskaia pravda”