Misiune-viziune

Misiunea CCT “Politehnic” – dezvoltarea aptitudinilor copiilor potrivit vocaţiei şi opţiunilor lor prin desfăşurarea activităţii instructiv-educative în cercuri.

Perfecţionarea cunoştinţelor elevilor obţinute în şcoală în domeniul tehnico- ştiinţific şi organizarea petrecerii timpului liber al elevilor prin programe instructiv- educative.