Strategia de dezvoltare

SCOPURI STRATEGICE

  1. dezvoltarea relațiilor comunitare, relațiilor de parteneriat și cooperare cu instituțiile de învățămînt general secundar din sector și extrașcolar din sector, municipiu, RM, de peste hotare;

  2. crearea condițiilor pentru creșterea nivelului profesional al cadrelor didactice;

  3. crearea unor programe de autor pentru fiecare cerc, prin implimentarea noilor tehnologii educaționale;

  4. crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii centrului;

  5. reamenajarea infrastructurii laboratoarelor radioconstruire, modelare tehnică primară, motociclism, prelucrare artistică a lemnului, informatică;